Generelle kjøpsbetingelser NaturaMed Pharma

Generelt
Kjøpsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra www.naturamed-pharma.no til forbrukere. Sammen med din bestilling utgjør betingelsene, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlag for kjøpet. For at vi skal kunne gi deg den beste service når du tar kontakt med oss, vil all informasjon vedrørende ditt kundeforhold hos oss bli lagret i vår database.

I nettbutikken gjelder 18 års aldersgrense.

Abonnement og forsendelse
Når du bestiller varer fra NaturaMed Pharma AS går du samtidig inn på vår unike abonnementsordning. Det innebærer at du får regelmessige forsendelser med det kosttilskuddet du har valgt – direkte til din postkasse. På den måten sikrer du deg at du får en ny forsyning hver gang boksen er tom. Abonnementet løper til det blir sagt opp. Dersom du ønsker flere forsendelser, vil hoppe over en forsendelse eller ønsker å stoppe abonnementet, kan dette gjøres enkelt ved å ta kontakt med NaturaMed Pharma AS på telefon 32 21 60 00, via 
faks 32 21 60 01 eller på e-post til post@naturamed-pharma.no med post.

Priser
Alle priser er inkludert mva og eventuelle miljøgebyr. Totalkostnad vil fremkomme før bestilling, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet (som porto, ekspedisjonsgebyr osv).

Betaling
Betaling av varer skjer etterskuddsvis, og faktura følger med i pakken du mottar. Vi ber deg være vennlig å benytte den vedlagte fakturaen når du betaler varen, eller påføre KID nummer ved annen betalingsmåte. For å unngå høye gebyrer ved for sen betaling, anbefaler vi at du overholder betalingsfristen. Ved utelatt betaling vil du bli belastet med den til en hver tid gjeldende, lovfestede påminnelsesavgift.

Reklamasjon/retur
Skulle du ha mottatt et produkt som er skadet eller feilekspedert, ber vi deg sende produktet i retur sammen med tilhørende faktura og en beskrivelse av årsak til retur.

Angrerett
I henhold til angrerettloven har du anledning til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester, og forutsetter at du senest innen 14 dager fra mottak av varen gir oss melding om dette. For at angreretten skal være gjeldende, må produktet være returnert til oss i uåpnet stand. Produktet skal være returnert innen rimelig tid, og eventuell returkostnad dekkes av deg.

Personopplysninger
NaturaMed Pharma AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger du som kunde oppgir til oss. Vi lagrer dine kundeopplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser ovenfor deg og for å sikre deg den beste service, slik at vi og våre samarbeidspartnere kan gi deg gode og relevante tilbud via post, telefon og e-post. Som ledd i markedsføringen utføres det av og til analyser på bakgrunn av dine kundeopplysninger. Ved hjelp av særskilte kriterier velges det ut hvilke personer markedsføringen skal rettes mot. Disse kriteriene er siste foretatte kjøp, antall kjøp, betalingsmåte, utestående beløp, alder, kjønn og postnummer. Ved å henvende deg til vår kundeservice, kan du kreve personopplysninger rettet, slettet eller sperret, etter personopplysningsloven.

Salgspant
NaturaMed Pharma as har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.