NaturaMed Ulykkeforsikring

 

Hva setter du pris på i hverdagen? Hva gir deg inspirasjon og avveksling? Hva får du overskudd og glede av? Hva ville du fortsette med selv om ulykken skulle vært ute?

Med en ulykkesforsikring har du et bedre økonomisk fundament om ulykken skulle skje. Du kan fortsette med det du setter mest pris på, og som gir deg glede.

Vi i NaturaMed Pharma har i samarbeid med ACE laget en unik forsikring for deg. Du velger selv mellom erstatningsnivåene Medium, Medium+ eller erstatningsnivå Large. Ring oss på telefon 
23 31 54 40 så hjelper vi deg å tegne forsikringen direkte.

Forsikringen har 3 ersatningsnivåer du kan velge mellom:

Erstatning

Nivå Medium

Nivår Medium+

Nivå Large

Medisinsk Invaliditet alder 60-90 år

400 000 kr

500 000 kr

800 000 kr

Medisinsk Invaliditet alder 45-59 år

500 000 kr

600 000 kr

1 000 000 kr

Sykehusopphold (dobbel erstatning i utlandet)

 250 kr

300 kr

500 kr

Benbrudd

5 000 kr

5 000 kr

5 000 kr

Tannskader

5 000 kr

7 500 kr

10 000 kr

Kriseterapi

10 000 kr

15 000 kr

20 000 kr

Pris pr forsikrede

139 kr

169 kr

254 kr

Pris forsikrede og medforsikrede (2 personer)

264 kr

321 kr

483 kr

Forsikringen koster pr forsikrede/måned kr 139 for Medium, kr 169 for Medium + og 254 kr for nivå Large. Vil du medforsikre ektefelle/samboer gir vi deg rabatt på månedspremien, se tabellen over.

NaturaMed Ulykkesforsikring dekker deg hvor i verden du er, så lenge du ikke er borte fra Norge i mer enn 12 måneder. Du trenger ingen helseerklæring for å tegne forsikringen, dermed slipper du å forholde deg til begrensninger i din egen helse. Du kan tegne forsikringen fra du fyller 45 år og helt fram til du fyller 75 år, og den gjelder til du fyller 90 år. Mellom 45 og 59 år har du en litt højere erstatning ved medisinsk invaliditet, se tabellen over.

Forsikringsvilkår (pdf)

Enklest tegner du forsikringen ved å ringe ACE kundeservice på telefon 23 31 54 40.
Har du spørsmål om forsikringen kan du også ringe vår kundeservice eller sende en mail til: kundeservice@acegroup.com. Vi hjelper deg gjerne.